နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
သက္ဆိုင္သူ
8:16 PM | Author: Dhamma Yanant

ဟိုလူ႕ဆီေရာက္ ဒီဆီေရာက္မို႔ ေရႊေငြဥစၥာ အသျပာမ်ားလည္း ငါကမပိုင္ ငါနဲ႔မဆိုင္။
ငါျဖစ္ခ်င္သလို မျဖစ္ရလြန္းလို႔ ေဆြမ်ိဳးမိဘ သားသမီးမ်ားလည္း ငါကမပိုင္ ငါနဲ႔မဆိုင္။
နာက်င္ခံခက္ ႏွိပ္စက္ၾကလို႔ မ်က္စိနားႏွာ အဂၤါမ်ားလည္း ငါကမပိုင္ ငါနဲ႔မဆိုင္။
ေနခ်င္ေသးလည္း ေသၾကရလို႔ အသက္ခႏၶာ ဘဝဆိုတာလည္း ငါကမပိုင္ ငါနဲ႔မဆိုင္။
ဘာဆို ဘာမွ ငါကမပိုင္ ငါနဲ႔မဆိုင္။

ကမၻာအႏွံ႔ ၾကီးစြာပ်က္လည္း စိတ္လက္မမိႈင္ ငါနဲ႔မဆိုင္
သမီးသားဥစၥာ အဂၤါပ်က္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္မခိုင္ ငါန႔ဲဆိုင္သတဲ့။
ဆိုင္တယ္ထင္မွား အယူမ်ားကို
ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီးကာ အရာရာဝယ္
ငါႏွင့္မဆိုင္ ငါပိုင္မဟုတ္
ကံႏွင့္သာဆိုင္ ကံပိုင္အထုပ္ ငါမရႈပ္ ဟု
ငါစြဲျပဳတ္ေအာင္
ႏိုင္ႏိုင္စိတ္တြင္း ႏွလံုးသြင္းေသာ္
စိတ္ရွင္းသက္သာ ဆင္းရဲကြာ၍
ေထာက္ရာရကာ ခ်မ္းသာတိုးမည္ အမွန္တည္း။

|
This entry was posted on 8:16 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: