နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
အထူးဆန္းဆံုးအရာ
9:02 AM | Author: Dhamma Yanant

ဒီမွာ သူငယ္ခ်င္း…
ကမၻာမွာ အဆန္းဆံုးအရာ ?
အေျဖေတြက အမ်ားအျပား
ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာလည္း မရွားပါး
ဒို႔ရဲ႕ဘုရား ေဟာခဲ့တာက
တိရစၦာန္ေတြ သဏၭာန္စံုေနလည္း
စိတ္သည္သာလွ်င္ အဆန္းတကာ့အဆန္း တဲ့။

သူငယ္ခ်င္းေရ…
စိတ္ေတြဆန္းေတာ့ ကံေတြကြဲ
ကံေတြကြဲေတာ့ ပံုစံမၿမဲ
ပံုစံမၿမဲေတာ့ အေခၚအေ၀ၚခြဲ
အေခၚေတြခြဲေတာ့ ဆႏၵကလြဲ - ဒီလိုနဲ႔ ဂတိေတြပါဆန္း…
အရင္းစစ္ေတာ့ အျပစ္က စိတ္
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေတာ့ အရႈပ္က ကံ။

ေတြးၾကည့္စမ္းပါ သူငယ္ခ်င္း…
မလြန္ဆန္သေရြ႕ ေသာကတေျမ႕ေျမ႕
ေမ့ေလ်ာ့အပူခံ လွမ္းၾကတာလည္း
ၾကမၼာတစ္ေကြ႕မဟုတ္ သံသရာအျပည့္
စိတ္ေဆာင္ေနသေရြ႕ ခ်မ္းသာမေတြ႔
လမ္းေကာင္းေမြ႔ခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းမွ
အေတြးေဟာင္းေတြလည္း ရပ္ၾကမွေလ။

သူငယ္ခ်င္းလည္း သိမွာပါ…
ေခါင္းေဆာင္သစ္က ပညာဆိုတာ
စြမ္းေဆာင္သူ၊ ပါရဂူေတြလည္း ပညာမရွိ
၀ိတက္ေတြကို ပညာနဲ႔လြဲၿပီး
ပညာရွင္အမည္ေပါက္သူေတြလည္း မ်ားစြာ
အမွန္က… ရုပ္နာမ္ လကၡဏာျမင္မွ ပညာ
ျဖစ္ပ်က္သိေလ ပညာရွိေလပါပဲ။

ဒီေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေရ…
ဖိႏွိပ္ဖို႔ခက္ လြတ္ထြက္တတ္တဲ့ (စိတ္ကို)
ပညာလက္နက္နဲ႔ ဆံုးမတိုက္ဖ်က္
အဆန္းအျပားမွာ မက်က္စားေစဘဲ
အထူးအဆန္းကို ေက်ာ္လြန္လွမ္းႏိုင္မွ
ပညာရွင္ ပညာရွိဘ၀နဲ႔ (ဒို႔တေတြ)
စိတ္ခ်လက္ခ် ေထာက္ရာရမွာမို႔
ဉာဏ္ေမွာင္ကိုခြင္း ပညာအလင္းနဲ႔
အ၀ိဇၨာကင္းကင္း သတိကပ္ရင္း စိတ္ပါ ခါရွင္းလိုက္ၾကစို႔ေလ…။

|
This entry was posted on 9:02 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: