နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

(၁) ျမင္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (ဒႆနာ ပဟာတဗၺာ)
(၂) ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (သံဝရာ ပဟာတဗၺာ)
(၃) မီွဝဲျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (ပဋိေသဝနာ ပဟာတဗၺာ)
(၄) သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (အဓိဝါသနာ ပဟာတဗၺာ)
(၅) ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (ပရိဝဇၨနာ ပဟာတဗၺာ)
(၆) ေဖ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (ဝိေနာဒနာ ပဟာတဗၺာ)
(၇) ပြါးျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း (ဘာဝနာ ပဟာတဗၺာ)


(၁) သစၥာေလးပါးကို ျမင္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(၁- ေမြး၊ အို၊ နာ၊ ေသ၊ မခ်စ္တာနဲ႔တြဲ၊ ခ်စ္တာနဲ႔ကြဲ၊ လိုရာမရျခင္း၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာရွိေနျခင္း ဟူေသာ ဒုကၡတို႔ကို သိျမင္ျခင္း၊
၂- တဏွာ ေလာဘေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနရသည္ဟု သိျမင္ျခင္း၊
၃- နိဗၺာန္ေရာက္မွ ဒုကၡအားလံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမည္ဟု သိျမင္ျခင္း၊
၄- ထိုနိဗၺာန္ေရာက္ရန္ မဂၢင္ရွစ္ပါးပြားရမည္ဟု သိျမင္ျခင္း)

(၂) မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ စေသာ ဣေျႏၵတို႔ကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(အကုသိုလ္ျဖစ္စရာ အာ႐ံုမ်ားကို မၾကည့္မိ၊ နားမေထာင္မိ မခံစားမိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)

(၃) ဆြမ္း စေသာ ပစၥည္းတို႔ကို ဆင္ျခင္၍ မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(အစား၊ အဝတ္၊ ေနရာ၊ ေဆးတို႔ကို မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳး၊ သာသနာ့အက်ိဳး ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ သံုးေဆာင္ပါသည္ဟု ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္ျခင္း)

(၄) ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(မေကာင္းေသာစကား၊ မေကာင္းေသာအေတြ႕၊ အခ်မ္းအပူ၊ ျခင္၊ မွက္၊ ေလ၊ ေန၊ အနာ၊ ေရာဂါစသည္တို႔ကို သည္းခံျခင္း)

(၅) ေနရာမဟုတ္ရာ၊ က်က္စားရာမဟုတ္ရာ၊ ယုတ္မာေသာ မိတ္ေဆြတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္ေသာ မသြားသင့္ေသာ အရပ္၊ ၾကမ္းေသာ ဆင္၊ ျမင္း၊ ေခြး၊ ေျမြ၊ သစ္ငုတ္၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၊ အညစ္အေၾကးရွိရာအရပ္ စသည္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း)

(၆) ကာမဝိတက္၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္၊ ဝိဟႎသဝိတက္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(ကာမဂုဏ္တို႔ကို ႀကံစည္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစရန္ ႀကံစည္ျခင္း၊ ညႇင္းဆဲရန္ ႀကံစည္ျခင္း ဟူေသာ မေကာင္းေသာ အႀကံတို႔ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း)

(၇) သတိသေမၺာဇၩင္ စေသာ ေဗာဇၩင္ (၇)ပါးတို႔ကို ပြားျခင္းျဖင့္ ပယ္ျခင္း

(သတိ၊ ပညာ၊ ဝီရိယ၊ ပီတိ၊ ပႆဒၶိ၊ သမာဓိ၊ ဥေပကၡာ တို႔ကို ပါြးမ်ားျခင္း)

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အာရံုမ်ားႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္လာလွ်င္ မသင့္မေလ်ာ္ ႏွလံုးမသြင္းမဆင္ျခင္မိေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ျခင္း ေယာနိေသာမနသိကာရ ျဖစ္ေအာင္ထားျခင္းျဖင့္ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

This entry was posted on 12:28 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: