နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

စာေရးသူတို႔ ေက်ာင္းမွာ ညစဥ္ရွိခိုးၾကတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဉာဏ္အားေတာ္(၁၀)ပါး ဘုရားရွိခိုးပါ။


ဒသဗလဉာေဏန- အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ -

(၁)အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဌာနာဌာနေကာသလႅဉာဏ္ေတာ္၊

(၂) ကံ၏အမ်ိဳး ကံ၏အက်ိဳးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ကမၼ၀ိပါကေကာသလႅဉာဏ္ေတာ္၊

(၃) ထိုထိုဂတိ အဂတိသို႔ ေရာက္ဘိအေၾကာင္း က်င့္လမ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ အေနကဓာတု နာနာဓာတု ဉာဏ္ေတာ္၊

(၄) ဓာတ္အမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အမ်ားတြင္ ထူးျခားအင္ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ အေနကဓာတု နာနာဓာတုဉာဏ္ေတာ္၊

(၅) သတၱ၀ါတို႔၏ လြန္ကဲစြဲပိုက္ စိတ္အၾကိဳက္ကို စိုက္စိုက္ထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ နာနာ၀ိမုတၱိကတာဉာဏ္ေတာ္၊

(၆) သတၱ၀ါတို႔၏ ဣေျႏၵငါးဆင့္ ႏုအရင့္ကို ေထာက္ခ်င့္ကာလွ်င္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဣၿႏၵိယပေရာပရိယတၱိဉာဏ္ေတာ္၊

(၇) စ်ာန္သမာပတ္ တရားျမတ္၏ ညစ္ေၾကာင္း ျဖဴေၾကာင္း ထႏိုင္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ စ်ာနသံကိေလသာဒိဉာဏ္ေတာ္၊

(၈) ေရွး၌ျဖစ္အင္ ခႏၶာစဥ္ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ေတာ္၊

(၉) စုေတခါနီး သေႏၶၿပီးစ ဟူသမွ်ႏွင့္ ေသးလွအာရံု ေ၀းအာရံုကို အကုန္သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ေတာ္၊

(၁၀) အရဟတၱ မဂ္ဉာဏျဖင့္ အာသ၀ေလးတန္ ကုန္ရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို အမွန္သိျမင္ေတာ္မူေသာ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ေတာ္

တည္းဟူေသာ ဉာဏ္အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္၊ သမၸႏၷံ- ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဗုဒၶံ- ျမတ္စြာဘုရားကို၊ အဟံ- ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္၊ နမာမိ- ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား…။

|
This entry was posted on 7:30 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: