နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ၾကိဳးစားထား...။
6:31 PM | Author: Dhamma Yanant


အလုပ္လုပ္ရင္ .... စနစ္က်မွ၊
အဓိက က .... ကိုယ့္ေစတနာ၊
ေလာကဓမၼာ .... ႀကံဳလာအမုန္းရပ္၊
အၿပံဳးမပ်က္ဖို႔လည္း .... ႀကိဳးစားထား။

ဘာမွ မလုပ္ရင္ .... ဘာမွ မျဖစ္၊
တစ္ခုခုျဖစ္ခ်င္ .... တစ္ခုခုလုပ္၊
မလုပ္မ႐ႈပ္ .... အပ်င္းဇာတ္ျဖတ္လို႔၊
ဘုန္းတက္ဖို႔လည္း .... ႀကိဳးစားထား။

ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ .... ေသခ်ာဆံုးျဖတ္၊
ဘာလုပ္ေနလဲ .... ေသခ်ာသံုးသပ္၊
ဘဝတစ္ခုအတြက္ .... အ႐ႈံးအျမတ္၊
႐ုန္းထြက္ဖို႔လည္း .... ႀကိဳးစားထား။
အဆံုးသတ္ဖို႔လည္း .... ႀကိဳးစားထား။

|
This entry was posted on 6:31 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: