နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ဆန္သည့္ေရပူ
7:19 PM | Author: Dhamma Yanant


သားသမီးမ်ား၊ လူလားေျမာက္ေအာင္
ႏွစ္ေယာက္မိဘ၊ စြမ္းႏိုင္ၾက၏
မိဘႏွစ္ေယာက္၊ ၀မ္းေရးေလာက္ေအာင္
ေထာက္ပံ့သမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳသည့္
သားသမီးမ်ား၊ ခပ္ရွားရွား...။

သားသမီးေလး၊ ညစ္အေၾကးကို
မရြံမရွာ၊ ၿပံဳးမ်က္ႏွာျဖင့္
သုတ္သင္ခဲ့ရ၊ မိဘတို႔မွာ
အိုနာႏွိပ္စက္၊ သတိပ်က္၍
လြတ္ထြက္ညစ္ေၾကး၊ သုတ္သင္ေပးေတာ့
မသာမယာ၊ မ်က္ႏွာရြဲ႕ကာ
ေစတနာမဲ့၊ အျပစ္ဖြဲ႔၏...။

ရႈမၿငီးသည့္၊ သားသားမီးမီး
တြတ္တီးတြတ္တာ၊ ေျပာခ်င္ရာေျပာ
သေဘာက်ခဲ့၊ အိုခ်ည့္ဖမိ
သတိအားနည္း၊ ေျပာၿပီးထပ္ခါ
ေနရာတကာ၊ ၀င္ပါသည္ဟု
ျငဴစူသမႈ၊ ျပဳလားျပဳသည့္
သားသမီးမ်ား၊ သတိထား...
သင္လည္း တစ္ေန႔ အိုဦးမည္...။

|
This entry was posted on 7:19 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: